Category: Uncategorized

โซนต่างๆของบัตร psn

 - 

โซนต่างๆของบัตร psn ร้านค้าของ playstation นั้นแบ่งออกเป็นหลายโซนตามประเทศที่ขายโดยแต่ละประเทศจะมีสินค้าโปรโมชั่นและราคาจะแตกต่างกันออกไปตามโซนและประเทศที่ขาย ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนแต่ต้องใช้บัตร psn เท่านั้นซึ่งโซนต่างๆก็มีตามนี้ Z1 หรือโซนหนึ่งจะมีเลข 1 อยู่ที่ปกซึ่งเป็นโซนของฝั้ง อเมริกา โดยโซนนี้จะต้องใช้บัตร psn us โซนหนึ่งไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ Z2 เรียกง่ายๆว่าโซนสองนั่นแหละในโซนนี้จะครอบคลุมหลายประเทศหน่อยแต่ที่คนไทยใช้อยู่และเป็นที่นิยมจะเป็นโซนของ psn
Read More…