Home Uncategorized • โซนต่างๆของบัตร psn

โซนต่างๆของบัตร psn

 - 

โซนต่างๆของบัตร psn

ร้านค้าของ playstation นั้นแบ่งออกเป็นหลายโซนตามประเทศที่ขายโดยแต่ละประเทศจะมีสินค้าโปรโมชั่นและราคาจะแตกต่างกันออกไปตามโซนและประเทศที่ขาย
ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนแต่ต้องใช้บัตร psn เท่านั้นซึ่งโซนต่างๆก็มีตามนี้

Z1 หรือโซนหนึ่งจะมีเลข 1 อยู่ที่ปกซึ่งเป็นโซนของฝั้ง อเมริกา โดยโซนนี้จะต้องใช้บัตร psn us โซนหนึ่งไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
Z2 เรียกง่ายๆว่าโซนสองนั่นแหละในโซนนี้จะครอบคลุมหลายประเทศหน่อยแต่ที่คนไทยใช้อยู่และเป็นที่นิยมจะเป็นโซนของ psn japan(ญี่ปุ่น) psn eu(ฝั่งยุโรป)
psn uk (ฝั่งอังกฤษ) ซึ่งโซนนี้ก็ไม่ต่างจากโซนหนึ่งคือไม่สามารถซื้อเองได้ต้องใช้บัตร psn เติมเกมเท่านั้น
Z3 โซนนี้คือฝั้งเอเซียครับโยจะมีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งโซนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเติมเงินสามารถใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตเติเงินซื้อได้เลย
Z4 โซน4 จะเป็นของฝันโซนออสเตรเลียครับ

แน่นอครับแต่ละโซนก็จะมีอัพเดดและเกมต่างกันไปทำให้เราต้องตัดสินใจนิดนึงว่าจะเอายัไงกันแน่รวมทั้ง DLCต่างๆของตัวเกมนั้นด้วยบางแผ่นจำเป็น
ต้องเล่นให้ตรงโซนเพราะว่าจพทำให้อัพเดดเกมได้สะดวกทีนี้หลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าแต่ละโซนแตกต่างกันอย่างไรเพราะงั้นก่อนจะสมัครก็
ต้องเลือกโซนให้ดี และถ้าเราเลือกโซนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศของเราเราก็จำเป็นต้องใช้บัตรเติมเงินของ psn ไม่ว่าจะเป็นบัตร psn us หรือบัตร
โซนอื่นๆในประเทศไทยมีร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ที่ขายบัตร psn อยู่หลายร้านเพราะงงั้นก็เลือกให้ดีครับ

ร้านค้าของ playstation นั้นแบ่งออกเป็นหลายโซนตามประเทศที่ขายโดยแต่ละประเทศจะมีสินค้าโปรโมชั่นและราคาจะแตกต่างกันออกไปตามโซนและประเทศที่ขาย
ซึ่งไม่สามารถซื้อได้ด้วยบัตรเครดิตหรือการโอนแต่ต้องใช้บัตร psn เท่านั้นซึ่งโซนต่างๆก็มีตามนี้

Z1 หรือโซนหนึ่งจะมีเลข 1 อยู่ที่ปกซึ่งเป็นโซนของฝั้ง อเมริกา โดยโซนนี้จะต้องใช้บัตร psn us โซนหนึ่งไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้
Z2 เรียกง่ายๆว่าโซนสองนั่นแหละในโซนนี้จะครอบคลุมหลายประเทศหน่อยแต่ที่คนไทยใช้อยู่และเป็นที่นิยมจะเป็นโซนของ psn japan(ญี่ปุ่น) psn eu(ฝั่งยุโรป)
psn uk (ฝั่งอังกฤษ) ซึ่งโซนนี้ก็ไม่ต่างจากโซนหนึ่งคือไม่สามารถซื้อเองได้ต้องใช้บัตร psn เติมเกมเท่านั้น
Z3 โซนนี้คือฝั้งเอเซียครับโยจะมีหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งโซนนี้ไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเติมเงินสามารถใช้บัตรเครดิตหรือเดบิตเติเงินซื้อได้เลย
Z4 โซน4 จะเป็นของฝันโซนออสเตรเลียครับ

แน่นอครับแต่ละโซนก็จะมีอัพเดดและเกมต่างกันไปทำให้เราต้องตัดสินใจนิดนึงว่าจะเอายัไงกันแน่รวมทั้ง DLCต่างๆของตัวเกมนั้นด้วยบางแผ่นจำเป็น
ต้องเล่นให้ตรงโซนเพราะว่าจพทำให้อัพเดดเกมได้สะดวกทีนี้หลายคนน่าจะเข้าใจแล้วนะครับว่าแต่ละโซนแตกต่างกันอย่างไรเพราะงั้นก่อนจะสมัครก็
ต้องเลือกโซนให้ดี และถ้าเราเลือกโซนที่ไม่ได้อยู่ในประเทศของเราเราก็จำเป็นต้องใช้บัตรเติมเงินของ psn ไม่ว่าจะเป็นบัตร psn us หรือบัตร
โซนอื่นๆในประเทศไทยมีร้านค้าออนไลน์และออฟไลน์ที่ขายบัตร psn อยู่หลายร้านเพราะงงั้นก็เลือกให้ดีครับ

Author:easybreezeacres

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*